Thành viên sáng lập

- Đăng ký dịch vụ giúp việc theo tháng - Đăng ký dịch vụ giúp việc theo giờ

Ông: Tony

Chức vụ: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 28/12/1979

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Tài chính và Ngoại thương

Đại học: Leeds Metropolitan, Vương quốc Anh


Ông: Ba Hung

Chức vụ: Phó tổng giám đốc

Sinh ngày: 03/09/1981

Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ, Kinh tế

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Đại học: Ha Noi Open University, Nation Economic University


Bà : Phó Thị Hương Giang

Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Sinh ngày: 13/09/1990

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Chuyên ngành: Tài chính và Ngân Hàng

Đại học: Thang Long University


 

- Đăng ký dịch vụ giúp việc theo tháng - Đăng ký dịch vụ giúp việc theo giờ

Tin Liên Quan